O NÁS

BETA plus spol. s r.o.
Námestie slobody 1786/1123
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika / Slovak republic

tel./fax.: +421 57 44 22422 a 0917 506 577

Email: betaplus@betaplus.sk

Číslo účtu: 202047632/0200 (VÚB Vranov nad Topľou)

Orgán dozoru a dohľadu:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6,
080 01 Prešov 1 Odbor
výkonu dozoru tel. č. 051/772 15 97 fax č. 051/772 15 96

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 862/P.